Transmissie- en dempingsverliesfactor testen

In onze testfaciliteit kunnen wij niet alleen materialen testen op hun ‘Damping Loss Factor’ (DLF), maar ook op ‘Transmission Loss’ (TL) van een paneel.

Transmission Loss bepaalt hoeveel luchtgeluid een paneel “blokkeert”. Wij gebruiken een combinatie van geluidsdruk en de techniek van geluidsintensiteitsmetingen. Met behulp van deze methode wordt de invloed van de ontvangstruimte omvang en absorptie en de manier waarop het paneel is vastgeklemd, geminimaliseerd.

Hoewel wij geen gecertificeerd ISO/NEN-testlaboratorium zijn, zullen wij zo dicht mogelijk bij de bekende ISO-normen (d.w.z. 140-3, 717-1) meten en faciliteren. De metingen zullen even nauwkeurig zijn als bij elke andere meetstandaard. We bieden u echter ook flexibiliteit en concurrerende tarieven.

De Damping Loss Factor is het “vermogen” van een materiaal om een deel van de akoestische energie om te zetten in warmte in plaats van deze over te dragen of uit te stralen als luchtgeluid.

De ruimte waar de modale demping wordt gemeten (als basis voor de verliesfactor) heeft minder strenge eisen dan de ruimte die wordt gebruikt voor de ‘Transmission Loss’ testen. Registratie van temperatuur, voldoende flexibiliteit van de steunen waaraan het paneel wordt bevestigd en een stevige draagconstructie voor de flexibele hangers zijn belangrijk. Beide testen stellen onze klanten in staat meer “wat als” verbeteringsstudies of productontwikkeling te doen.

Andere diensten

 

Trilling analyses

Om de trillingsdoelstellingen te halen is het essentieel het structurele gedrag van het schip te bestuderen.

 

Isolatiebehandelingen

Geluidsisolatie wordt onderverdeeld in structurele isolatie (schotten, zijkanten en overkappingen) en schrijnwerkisolatie (vloeren en scheidingswanden).

 

Prognose van geluidsniveaus

De geluidsniveaus worden berekend om de contractuele geluidswaarden te controleren, rekening houdend met de geluidsbronnen en de isolatiebehandelingen.

 

On-site inspecties

Van Cappellen Consultancy inspecteert niet alleen de installatie van isolatiebehandelingen, maar valideert ook de installatie van machineapparatuur, aansluitingen en ondersteuning door tussentijdse metingen uit te voeren, zoals mobiliteitsmetingen.

 

Geluid en trillingsmetingen

Er zijn talrijke meetdoelstellingen, zoals nagaan of de geluids- en trillingsniveaus voldoen aan de contractspecificatie, vergelijkingen vóór en na de verbouwing of het opsporen van problemen.

 

Overige diensten

Naast onze standaarddiensten helpen wij scheepswerven en eigenaars met diverse andere geluids- en trillingsgerelateerde problemen.