Overige diensten

Ook assisteren wij jachtwerven en jachteigenaren met diverse andere onderwerpen die gerelateerd zijn aan geluid- en trillingen. Dit kan variëren van het schrijven van de geluid- en trilling specificaties voor een nieuwbouw- of refit project tot het geven van een second opinion in een kritisch vibro-akoestisch project.

Van Cappellen Consultancy heeft ook ervaring om hands-on advies te geven aan kleinere jachtwerven, zoals begeleiding om meer akoestisch bewust te worden, wat leidt tot comfortabele seriebouw projecten. Dit kan bijvoorbeeld een seminar zijn voor het personeel om hen bewust te maken van de verborgen aspecten van geluid en trillingen aan boord van jachten en de basisprincipes van een goed uitgebalanceerd structureel ontwerp.

Het is continue proces om nieuwe oplossingen te ontwikkelen om geluid en trillingen aan boord van jachten te verminderen. Zo worden we benaderd door leveranciers en fabrikanten van (isolatie)materialen, die op zoek zijn naar een nieuw markt potentieel in de maritieme industrie, voor een onafhankelijke beoordeling van hun producten. Innovaties en kritische evaluatie van nieuwe methoden dragen bij om de doelstellingen van onze klanten te bereiken binnen hun gewichts- en budgettaire grenzen.
 

Andere diensten

 

Trilling analyses

Om de trillingsdoelstellingen te halen is het essentieel het structurele gedrag van het schip te bestuderen.

 

Isolatiebehandelingen

Geluidsisolatie wordt onderverdeeld in structurele isolatie (schotten, zijkanten en overkappingen) en schrijnwerkisolatie (vloeren en scheidingswanden).

 

Prognose van geluidsniveaus

De geluidsniveaus worden berekend om de contractuele geluidswaarden te controleren, rekening houdend met de geluidsbronnen en de isolatiebehandelingen.

 

On-site inspecties

Van Cappellen Consultancy inspecteert niet alleen de installatie van isolatiebehandelingen, maar valideert ook de installatie van machineapparatuur, aansluitingen en ondersteuning door tussentijdse metingen uit te voeren, zoals mobiliteitsmetingen.

 

Geluid en trillingsmetingen

Er zijn talrijke meetdoelstellingen, zoals nagaan of de geluids- en trillingsniveaus voldoen aan de contractspecificatie, vergelijkingen vóór en na de verbouwing of het opsporen van problemen.

 

Transmissie- en dempingsverliesfactor testen

In onze testfaciliteit kunnen wij niet alleen materialen testen op hun Damping Loss Factor (DLF), maar ook op het geluidstransmissieverlies (TL) van een wand.