On-site inspecties

Inspecties op locatie zijn waardevol voor de klant om ter plaatse validatie en kwaliteitscontrole uit te kunnen voeren.

Van Cappellen Consultancy kan niet alleen de installatie van isolatiemaatregelen inspecteren maar ook een controle van de installatie van de voortstuwing, aansluitingen en fundaties is mogelijk door het uitvoeren van tussentijdse metingen zoals ‘mobility’ metingen.

Inspectie van de aangebrachte isolatiemaatregelen, in overeenstemming met de bouwspecificaties en uw verwachtingen, draagt ertoe bij dat uw project zonder onnodige vertraging wordt opgeleverd. Een foutieve installatie van constrained layer damping (CLD), bijvoorbeeld, kan leiden tot een dramatische vermindering van de effectiviteit van het dempingsmateriaal. Onze kennis van structurele brandbeveiliging kan tijdrovende corrigerende maatregelen, na een onderzoek van het classificatiebureau, voorkomen.

Tussentijdse metingen tijdens de bouwfase, waaronder ‘mobility’ en eigenfrequentiemetingen, worden vaak gebruikt als instrumenten voor ontwerpverificatie. Het valideert de integriteit van belangrijke structurele componenten, zoals funderingen voor voortstuwingsystemen, waterdichte schotten en grote dek secties.

Deze dienst is waardevol omdat het een risico van onverwachte kosten, vertragingen bij de oplevering en het niet voldoen aan de bouwspecificaties en – uiteraard – uw verwachtingen kan beperken.

 

Andere diensten

 

Trilling analyses

Om de trillingsdoelstellingen te halen is het essentieel het structurele gedrag van het schip te bestuderen.

 

Isolatiebehandelingen

Geluidsisolatie wordt onderverdeeld in structurele isolatie (schotten, zijkanten en overkappingen) en schrijnwerkisolatie (vloeren en scheidingswanden).

 

Prognose van geluidsniveaus

De geluidsniveaus worden berekend om de contractuele geluidswaarden te controleren, rekening houdend met de geluidsbronnen en de isolatiebehandelingen.

 

Geluid en trillingsmetingen

Er zijn talrijke meetdoelstellingen, zoals nagaan of de geluids- en trillingsniveaus voldoen aan de contractspecificatie, vergelijkingen vóór en na de verbouwing of het opsporen van problemen.

 

Transmissie- en dempingsverliesfactor testen

In onze testfaciliteit kunnen wij niet alleen materialen testen op hun Damping Loss Factor (DLF), maar ook op het geluidstransmissieverlies (TL) van een wand.

 

Overige diensten

Naast onze standaarddiensten helpen wij scheepswerven en eigenaars met diverse andere geluids- en trillingsgerelateerde problemen.