Isolatiemaatregelen

Van Cappellen Consultancy kan uit haar lange ervaring putten bij het selecteren van isolatiematerialen in de ontwerpfase van een project. In een later stadium wordt de effectiviteit van deze isolatiematerialen gecontroleerd met behulp van onze VAOne geluidsprognose software.

De isolatiemaatregelen kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

Brandisolatie
Thermische isolatie
Geluidsisolatie 

Brandisolatiematerialen, worden waar van toepassing, geselecteerd om te voldoen aan de brandveiligheidsvoorschriften van classificatiebureaus of de vlaggenstaat, waaronder DNV, Lloyd’s Register, REG Part A (Large Yachts) en de Passenger Yacht Code.

Thermische isolatiematerialen worden geselecteerd om de temperatuur aan boord te stabiliseren en om condensatie, koudebruggen en corrosie onder isolatie te voorkomen.

Geluidsisolatie wordt onderverdeeld in structurele isolatie (schotten, huid en opbouw) en betimmering (vloeren en scheidingswanden).

Er is een logische volgorde waarin Van Cappellen Consultancy de te gebruiken isolatiebehandelingen aan boord van een nieuwbouw-, refit- of verbouwingsproject bepaalt. Eerst komt de benodigde isolatieruimte (ISR), daarna een structureel brandbeveiligingsplan (SFP), isolatieplan en -details en tenslotte een materiaalgewichtsberekening.

Het bepalen van de te reserveren ruimte voor schotten, vloeren en scheidingswanden is een uitdaging waarmee scheepswerven en interieurontwerpers in het beginstadium van elk project altijd worden geconfronteerd. Het ISR-schema schetst de ruimte die nodig is voor elk schot, elke vloer en elke scheidingswand, bepaald door de kenmerken van het schip, de isolatievereisten en de bouwspecificaties.

Uitgebreide ervaring en kennis van classificatiebureaus stellen Van Cappellen Consultancy in staat SFP plannen te produceren die voldoen aan de klasse of vlaggenstaat van uw keuze. Slimme ideeën en innovatieve materialen zullen waardevol blijken tijdens de ‘Class A approval’ en de bouwfase.

Op basis van het algemeen plan, SFP-plan en constructietekeningen bestaan de isolatieplannen uit diverse tekeningen waar per dek de verschillende isolatiemaatregelen worden weergegeven.

De isolatiemaatregelen worden onderverdeeld in categorieën als demping, schotten, vloeren, huid, plafond en scheidingswanden.

Na het afronden van de isolatieplannen kan een gewichtsberekening worden opgezet. Deze kan worden ingezet als tool bij het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen, maar kan ook worden gebruikt als materiaallijst. Dit is een grote hulp voor de scheepswerf en interieurbouwer bij het bestellen van isolatie en ruwbouwmaterialen bij de voorkeursleveranciers.

 

Andere diensten

 

Trilling analyses

Om de trillingsdoelstellingen te halen is het essentieel het structurele gedrag van het schip te bestuderen.

 

Prognose van geluidsniveaus

De geluidsniveaus worden berekend om de contractuele geluidswaarden te controleren, rekening houdend met de geluidsbronnen en de isolatiebehandelingen.

 

On-site inspecties

Van Cappellen Consultancy inspecteert niet alleen de installatie van isolatiebehandelingen, maar valideert ook de installatie van machineapparatuur, aansluitingen en ondersteuning door tussentijdse metingen uit te voeren, zoals mobiliteitsmetingen.

 

Geluid en trillingsmetingen

Er zijn talrijke meetdoelstellingen, zoals nagaan of de geluids- en trillingsniveaus voldoen aan de contractspecificatie, vergelijkingen vóór en na de verbouwing of het opsporen van problemen.

 

Transmissie- en dempingsverliesfactor testen

In onze testfaciliteit kunnen wij niet alleen materialen testen op hun Damping Loss Factor (DLF), maar ook op het geluidstransmissieverlies (TL) van een wand.

 

Overige diensten

Naast onze standaarddiensten helpen wij scheepswerven en eigenaars met diverse andere geluids- en trillingsgerelateerde problemen.