Geluid en trillingsmetingen

Voor het uitvoeren van geluid- en trillingsmetingen wordt door Van Cappellen Consultancy gebruik gemaakt van moderne, handbediende meetapparatuur. Er zijn talloze meetdoelen, waaronder het controleren of de geluid- en trillingsniveaus voldoen aan de contractspecificatie, vergelijkingen voor en na een refit of het oplossen van problemen.

Ons volledige en uitgebreide rapportage bevat grafieken van de metingen, visuele bevindingen en heldere conclusies.

Gestandaardiseerde metingen (proefvaart)

Alle geluid-, trilling- en acoustic privacy metingen worden uitgevoerd volgens de regels en richtlijnen zoals beschreven in de contractspecificatie. Afhankelijk van de contractspecificatie kunnen de metingen worden uitgevoerd onder verschillende in bedrijfscondities van de voortstuwinginstallatie.

Van Cappellen Consultancy is bekend met vele internationale normen, waaronder IMO, ISO, LR PCAC en DNV. Tot onze klantenbestand mogen we jachteigenaren, scheepswerven en andere adviesbureaus rekenen.

Indien geluid- en trillingslimieten niet in het contract of de specificatie zijn opgenomen, kan onze ervaring met meer dan 500 jachten worden gebruikt bij de beoordeling van de geregistreerde niveaus.

Trouble-shooting

Tijdens een proefvaart worden metingen uitgevoerd om een specifiek geluid- of trillingsprobleem te analyseren. Door onze ruime ervaring en met behulp van de handheld meetapparatuur zijn we in staat om de oorzaak van een probleem te achterhalen. Vervolgens kan Van Cappellen Consultancy praktisch advies geven over de aanpak van het geluids- of trillingsprobleem. Problemen kunnen worden veroorzaakt door onder meer tandwielkast geluid, zingende propellers, zwakke generator fundaties, slechte trillingsdempers, enz.

Structurele trillingsmetingen

Tijdens het bouwproces kunnen wij trillingsmetingen uitvoeren op fundaties van een motor en generator en lokale dek constructies met behulp van een ‘impact’ hamer. Deze metingen geven de stijfheid van de constructie aan (ingangsmobiliteit) en specifieke lokale natuurlijke frequenties. Analyse van deze laatste is soms nodig om overmatige resonantie te voorkomen. Indien nodig zal Van Cappellen Consultancy aanvullende verstijving aanbevelen, die het best met behulp van FEM kan worden geanalyseerd.

 

Andere diensten

 

Trilling analyses

Om de trillingsdoelstellingen te halen is het essentieel het structurele gedrag van het schip te bestuderen.

 

Isolatiebehandelingen

Geluidsisolatie wordt onderverdeeld in structurele isolatie (schotten, zijkanten en overkappingen) en schrijnwerkisolatie (vloeren en scheidingswanden).

 

Prognose van geluidsniveaus

De geluidsniveaus worden berekend om de contractuele geluidswaarden te controleren, rekening houdend met de geluidsbronnen en de isolatiebehandelingen.

 

On-site inspecties

Van Cappellen Consultancy inspecteert niet alleen de installatie van isolatiebehandelingen, maar valideert ook de installatie van machineapparatuur, aansluitingen en ondersteuning door tussentijdse metingen uit te voeren, zoals mobiliteitsmetingen.

 

Transmissie- en dempingsverliesfactor testen

In onze testfaciliteit kunnen wij niet alleen materialen testen op hun Damping Loss Factor (DLF), maar ook op het geluidstransmissieverlies (TL) van een wand.

 

Overige diensten

Naast onze standaarddiensten helpen wij scheepswerven en eigenaars met diverse andere geluids- en trillingsgerelateerde problemen.